ATATÜRK KİMDİR
Turkish English
Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te doğdu. 1899’da İstanbul’da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine “Çanakkale geçilmez! ” dedirtti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” emri cephenin kaderini değiştirmiştir .Büyük Kumandanın ve ona inanan halkının gayretiyle memleket düşmanlardan kurtarılmıştır.. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi ve bu görevi üst üste 4 kez yapmıştır. Atatürk Cumhuriyeti kurarken Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: 1. Siyasal Devrimler 2. Toplumsal Devrimler 3. Hukuk Devrimi 4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler 5. Ekonomi Alanında Devrimler 15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu yazmıştır. 1937 yılında ölümüne sebep olan hastalığının ilk belirileri ortaya çıkmış,1938 yılında mal varlığının büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışlamıştır. 10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Saray’ın da hayata gözlerini kapamıştır.Her yıl 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü, anmak için ,Ankara Anıtkabir deki kabrine , yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca kişi gelmektedir